TEOPS

Calculator
Calculates
Calculated

Radial De-Centering Error
Radyal Boşluk (Mercek-Hücre) (mm)
Merceğin Merkez Kalınlığı (mm)
Merceğin Oturma Yüzeyindeki Çapı (mm)
Lens Çapı (mm)
Merkezleme Hatası ==>


Prism Bonding
Prizma Ağırlığı (mm)
Prizma İvmesi
Güvenlik Faktörü
Yapıştırıcının Kayma Dayanımı
Minimum Yapıştırma Yüzeyi ==>

Thicness Of Elastometer
Lens Dış Yüzeyi (mm)
Lens Genleşme Katsayısı * 10^-6(K-1)
Mekaniğin Genleşme Katsayısı * 10^-6(K-1)
Yapıştırıcının Genleşme Katsayısı * 10^-6(K-1)
Yapıştırıcının Poisson Oranı
Optimum Yapıştırıcı Kalınlığı(mm) (Bezooijen Eq.) ==>
Bayer’s Eq.(Athermal Bond Thick) (mm) ==>
Muench’s Eq. (Athermal Bond Thick) (mm) ==>
Sıcaklık Değişimi (K)
Merceğin Mekaniğe Temas Etmemesi için Geren Boşluk (mm)